w budowie ...

Zagranie złej nuty jest bez znaczenia.

Granie bez pasji jest niewybaczalne.

Ludwig van Beethoven